Jdi na obsah Jdi na menu
 


Integrované bloky

 

„To jsem já“
Uvědomění si vlastní osoby, postavení ve smíšené skupině jednotřídní MŠ, podporovat zdravé sebevědomí, nové děti - adaptace na nové prostředí a situace.

„Barevný podzim“
Využití podzimních dnů k delším procházkám do přírody pro tělesný rozvoj dětí.
Sledovat změny v přírodě, snažit se o jejich pochopení a využít pro zdraví dětí - ovoce a zelenina.

„Těšíme se na Vánoce“
Posilování vztahů k jiným dětem, k rodině. Rozvoj řečových schopností a kultivovaného projevu.

„Zima je, zima je, každý se raduje“
Rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace a rozsah pohybu. Učit děti vnímat, že svět má svůj řád, že je pozoruhodný. Péče o výslovnost a rozšiřování slovní zásoby.

„Jaro, jaro, jaro už je tu“
Rozvoj smyslového vnímání, rozvoj paměti, posilování přirozených poznávacích citů - zvídavost, zájem, radost.
Rozvoj fantazie.

„Léto, cos nám přineslo“
Rozvoj základních společenských postojů, rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí - společné přípravy oslav a rozloučení

 

zpět